Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci

Autor: Michael VIKTOŘÍK

Knihu doporučuje: Knihovna města Olomouce


Javascript is required to view this map.

O knize

Publikace mapuje jedno z významných odvětví olomouckého potravinářského průmyslu v časovém horizontu více než jednoho století.

Ukázka z knihy

V první polovině 30. let začal J. Dejmal spolupracovat s pražským reklamním ateliérem ing. J. Solara, který vypracoval pozdější známé logo DEJMAL, pečeti s písmenem „D“ a slogan „Bonbon Dejmal – báseň chuti“. Neméně zdařilá byla i spolupráce s olomouckým architektem Austem, který navrhl nový interiér cukrárny. Naplno se obchody začaly rozbíhat až po ustoupení světové hospodářské krize. J. Dejmal měl tolik objednávek na bonbóny, že mu stávající prostory a vybavení nestačily. V budově, kde měl obchod, postupně pronajal od Průmyslové banky pět bytů, které proměnil v dílny, sklady a kancelář. Také přišly první velké mezinárodní úspěchy. V roce 1935 získaly na světové výstavě v Bruselu Dejmalovy výrobky zlatou a stříbrnou plaketu. Zlaté medaile získal i na výstavě v Rotterdamu (1936), v Paříži (1937) a v Aténách (1939). Po návratu z Paříže byla firmě Dejmal věnována patřičná pozornost v tisku. Podnik získal renomé, o čem svědčí i skutečnost, že jeho věrnými zákazníky byli např. Oldřich Nový, Eduard Haken, Beno Blachut, Josef Bek či Hana Benešová, choť prezidenta republiky.

(s. 29-30)

VIKTOŘÍK, Michael. Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 213 s. ISBN 978-80-244-2047-9.