Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí (1.-5. díl)

Autor: Josef DOBIÁŠ

Knihu doporučuje: Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna


Javascript is required to view this map.

O knize

Podrobné dějiny města Pelhřimova začaly vycházet od roku 1927 nákladem Muzejního spolku v Pelhřimově. Tato nezvykle obsáhlá monografie, která dosud vyšla v pěti svazcích rozdělených do šesti knih a mající 4300 stran tištěného textu, je snad největším dílem tohoto druhu ve světové historiografii.


DOBIÁŠ, Josef. Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí : doba předhusitská, 1. díl. Pelhřimov : Musejní spolek, 1927. 529 s.

DOBIÁŠ, Josef. Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí : doba reformační, 2. díl. Pelhřimov : Musejní spolek, 1936. 1083 s.

DOBIÁŠ, Josef. Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí : doba reformační, 3. díl. Pelhřimov : Musejní spolek, 1950. 840 s.

DOBIÁŠ, Josef. Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí : doba reformační, 4. díl. Pelhřimov : Musejní spolek, 1957. 917 s.

DOBIÁŠ, Josef. Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí : doba pobělohorská, 5. díl. Pelhřimov : Musejní spolek, 1970. 316 s.