Dějiny Orlové

Autor: kolektiv autorů

Knihu doporučuje: Městská knihovna Orlová


Javascript is required to view this map.

O knize

Kniha byla vydána u příležitosti 770. výročí založení města Orlová a předkládá čtenáři jeho historii. Jsou zde nastíněny osudy města, jehož krví i jedem se stalo černé uhlí, které se zde těží již více než půl druhého století a zajisté bude život města ovlivňovat ještě další desítky let.

Ukázka z knihy

Zvláštní složku obyvatelstva Orlové představovali držitelé svobodných neboli volných gruntů, tzv. volenství. Nejstarší nám známá svobodná usedlost byla zakotvena listinou tynieckého a bývalého orlovského opata Vincence Baranowského z 28.února 1544.Podle jejího textu obdržel za věrné služby Jan Horozdaný zahradnickou usedlost, rozkládající se mezi dvěma rybníky, bez povinností odevzdávat poddanské dávky a vykonávat roboty.


Dějiny Orlové. Orlová : Městský úřad v Orlové, 1993. 270 s.