Ferdinand Kindermann: Školský reformátor a osvícený duchovní (1740-1801)

Autor: Josef HANZAL

Knihu doporučuje: Městská knihovna Kaplice


Javascript is required to view this map.

O knize

Biografie osvíceného duchovního, zakladatele moderního základního školství v českých zemích Ferdinanda Kindermanna. Svou činností přispěl Kindermann k česko-německému porozumění a modernizaci školství. Pracoval v Kaplici jako děkan a pedagog ve službách rodiny Buquoyů na jejich panství. Později působil v zemské školní komisi, jako vyšehradský probošt a litoměřický biskup.

Ukázka z knihy

Po návratu v roce 1772 byl Kindermann ustanoven děkanem v jihočeském městečku Kaplice na novohradském panství hraběte Jana Nepomuka Buqoye. Dal děkanu Kindermannovi volnou ruku, aby se věnoval zejména školám na jeho panství. Ten se ujal úkolu s velkým elánem a během 3 let vybudoval v Kaplici školu, která získala jméno v Čechách, na Moravě i v sousedním Rakousku. Předně chtěl poskytnout základní vzdělání a výchovu všem dětem, hochům i dívkám, bez rozdílů sociálních. Vypracoval pevný učební program, mělo se postupovat od jednoduššího k složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu, a mládež se měla připravit ke vstupu do života. Na kaplické škole se nevyučovalo pouze čtení, psaní a počty, ale základy dějepisu, zeměpisu, přírodopisu a vyučovala se i hudba. Kindermannovou naprostou novinkou byla praktická cvičení na školní zahradě, kde se žáci seznamovali i se základy nově chápaného zemědělství.


HANZAL, Josef. Ferdinand Kindermann : školský reformátor a osvícený duchovní (1740-1801). Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. 91 s. ISBN 80-7192-366-4.