Kaplický poutník, aneb, Kaplickem ze všech stran

Autor: Václav HAJER

Knihu doporučuje: Městská knihovna Kaplice


Javascript is required to view this map.

O knize

V knize se dočteme o historii města Kaplice ale i o místech kolem. Je rozdělena na 16 historických procházek a je doplněna o zajímavosti, pověsti, osobnosti, řemesla a technické památky. Zatím nejrozsáhlejší publikace o tomto koutu jižních Čech.

Ukázka z knihy

V roce 1846 byla provedena generální přestavba celé radniční budovy. Stavba stála 4.400 zlatých. K této přestavbě a rozšíření se připomíná následující epizoda, ze které je patrno, jak páni radní chtěli využít obecní pokladny k hodování a jak se jim to nepodařilo. Ze zápisu vyplývá: ...Když 6.7.1846 bylo obecní zasedání, dal představený města Krumbholz zapsat do protokolu, že náklady za slavnostní oběd podávaný u příležitosti svěcení a slavnostního znovuotevření radnice byly překročeny o částku 198 zlatých a 30 krejcarů. To bylo zjištěno revizí účtů a městské radě bylo vytknuto výnosem Městského soudu v Kaplici č. 2443/46. Proto také městský soud všechny přítomné na dnešní den předvolává, aby se vyjádřili, jak rozdíl v účtech hodlají vyrovnat. Přítomní poté prohlásili, že nezbývá nic jiného, než doplatit ze svého a ihned potřebné částky u Městského soudu složili tak, až byla celá suma v městské pokladně vyrovnána. Pak bylo v jednání obecního zasedání pokračováno a protokol o tom mohl být uzavřen...


HAJER, Václav. Kaplický poutník, aneb, Kaplickem ze všech stran. 1. vyd. Kaplice : Kulturní a informační centrum, 2009. 266 s. ISBN 978-80-254-5453-4.