Kardinál Tomášek: Generál bez vojska...?

0

Knihu doporučuje: Městské kulturní středisko Studénka - Knihovna


Javascript is required to view this map.

O knize

Kniha se snaží postihnout složitou cestu, po které František Tomášek dospěl k výjimečnému postavení historického významu jednak zveřejněním vzpomínek samotného arcibiskupa, jednak jeho spolupracovníků a lidí z jeho okolí. V chronologickém pořádku podávají obraz růstu osobnosti Františka Tomáška, který se podivuhodně nezastavil ani v době jeho stáří, kořenů, z nichž čerpala jeho zbožnost, vlivů, které na něho působily.

Ukázka z knihy

František kardinál Tomášek se narodil 30. června 1899 ve Studénce na Moravě, v okrese Nový Jičín. Tomáškovi patřili ke starousedlíkům tohoto města v malebném podhůří Oderských vrchů. Kardinálův děd hospodařil na gruntě č. p. 57. Statek zdědil nejstarší syn Vincenc, jehož syn Josef se stal ve dvacátých letech starostou Studénky.


Kardinál Tomášek : generál bez vojska...?. 2. rozš. vyd. Praha : Vyšehrad, 2003. 224 s. ISBN 80-7021-492-9.