Liberecké domy hovoří I.-V.

Autor: Svatopluk TECHNIK

Knihu doporučuje: Krajská vědecká knihovna v Liberci


Javascript is required to view this map.

O knize

Série pěti publikací pojednává o 205 objektech v Liberci, zajímavých jak po stránce architektonické, tak i po stránce historické a urbanistické.

Ukázka z knihy

První vodovod v Liberci byl vybudován v letech 1565-1566. Přiváděl pitnou vodu z ruprechtických pramenů do kašny na Staroměstském (Benešově) náměstí. Byl dřevěný, jak dokládají jeho zbytky nalezené v 80. letech 20. století ve výkopech na Nerudově náměstí. Svůj vlastní vodovod dostal hned při svém založení i liberecký zámek.

(V. díl, s. 4)

TECHNIK, Svatopluk. Liberecké domy hovoří. 1-5. Liberec : Město  Liberec, 1992-2001.