Zlatá stuha za celoživotní tvůrčí přínos

Autor: Eliška HORELOVÁO autorovi

Narodila se 23. května roku 1925 v obci Cerhenice nedaleko Kolína. Své dětství prožila v jižních čechách, roku 1946 úspěšně odmaturovala na učitelském ústavu v Českých Budějovicích. Živila se jako učitelka na základních školách, zároveň své vzdělání rozšiřovala studiem českého jazyka a dějepisu na Pedagogické fakultě v Praze. Poté studovala pedagogiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde roku 1952 získala titul PhDr.. O čtyři roky později nastoupila do nově vzniklého Ústavu pro další vzdělávání učitelů, po třech letech přešla jako odborná pracovnice v oboru teorie výchovy do Výzkumného ústavu pedagogického. V roce 1963 se stala odbornou asistentkou na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zde zůstala až do roku 1983 kdy se rozhodla věnovat pouze literatuře.
Své odborné práce publikovala v časopisech Vychovatel, Pedagogika, Čs. psychologie a Sociologický časopis (podílela se rovněž na akcích Společnosti přátel knihy pro mládež, tj. čs. sekce IBBY). Publicistické a beletristické texty příležitostně tiskla již od poloviny 50. let v periodikách: Rudé právo, Mladá fronta, Práce, Lidová demokracie, Květy, Host do domu, Tvorba aj.; od 70. let zvláště ve Světě práce, Svobodě, Literárním měsíčníku, Vlastě; v 90. letech ve Svobodném slově, Mladé frontě, Zlatém máji aj.

Ocenění:Zlatá stuha » Zlatá stuha za celoživotní tvůrčí přínos
Ocenění z roku:2008
Pořadí v TOP 12:.