Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Noemova archa: Příběh o potopě světa podle Terezy Říčanové

Autoři: Tereza ŘÍČANOVÁ, Ilustrace: Tereza ŘÍČANOVÁ, Grafická úprava: Tereza ŘÍČANOVÁ

Ocenění:Zlatá stuha » Výtvarná část
Kategorie:Výtvarný počin roku
Ocenění z roku:2010
Pořadí v TOP 12:.

Malířka a ilustrátorka Tereza Říčanová ve své nové autorské knize nechává zcela ojedinělým způsobem znovu ožít již mnohokrát zpracovaný starý biblický příběh. Obrazové album o Noemovi, jeho rodině, záchraně lidstva i zvířat v obrovské Arše při potopě světa a nové smlouvě mezi Bohem a lidmi obohatila o události z vlastního statku, které dodávají archaickému vyprávění na autenticitě. Autorka zvolila pro toto fantastické vyprávění opět zcela osobitý a originální přístup, čitelně zde rozeznáváme její nezaměnitelné expresivní vyjadřování a svérázný přímočarý styl tvorby. Ve velkém příběhu dokáže odhalit a zdůraznit takové detaily, jež vyprávění dodají na hloubce a působivosti, ale zároveň pomocí nich dokáže zobrazit i určitý komický nádech. Kupříkladu anděl zvěstovatel, který svolává zvířata na Archu, nezapomíná ani na všechny malé broučky v trávě, Noemova rodina pak pečlivě vysmolí všechny komůrky pro zvířata, aby byla chráněna před vodou. Autorka text plynule včlenila mezi ilustrace a vytvořila tak jeden kompaktní čtivý celek, který děti nenásilně navádí k přemýšlení o smyslu biblického příběhu i náboženství samotného. Při obrazovém ztvárňování děje se autorka nebojí abstrakce ani velkých krajinných kompozic, čímž dětem přibližuje také svět skutečného umění.