Zlatá stuha za celoživotní tvůrčí přínos

Autor: Jan VLADISLAVO autorovi

Narodil se 15. ledna roku 1923 v Hlohovci na území Slovenska. Obecnou školu a první čtyři třídy gymnázia navštěvoval v Hlohovci, Staré Turé a v Novém Městě nad Váhom. Po vzniku Slovenského státu v březnu roku 1939 se rodina přestěhovala zpět do Čech a to do Poličky. Na zdejším gymnáziu i v roce 1942 úspěšně maturoval. V letech 1943–1945 byl zaměstnán v knihovně pražské Ústřední zemědělské akademie. Studia na jazykové škole v Praze uzavřel roku 1944 zkouškou učitelské způsobilosti. V květnu 1945 se zapsal ke studiu srovnávacích dějin literatury na FF UK. Na podzim téhož roku získal stipendium francouzské vlády a strávil dva semestry na univerzitě v Grenoblu. Po návratu (1946) pracoval při studiu jako redaktor v nakladatelství V. Šmidt a krátce také na ministerstvu informací. V roce 1948 byl ze studia z politických důvodů vyloučen (studia na FF UK mohl ukončit až 1969 obhajobou práce Portréty a autoportréty a rigorózní zkouškou ze srovnávacích literatur u Václava Černého). Do roku 1950 působil v sekretariátu Svazu výtvarných umělců, od roku 1951 byl překladatelem a spisovatelem ve svobodném povolání, ovšem bez možnosti publikovat svou poezii a esejistiku. V březnu 1968 se podílel na ustavení Kruhu nezávislých spisovatelů, sdružujícího členy a kandidáty SČSS, kteří nebyli členy KSČ, a byl zvolen do jeho sedmičlenného vedení. Roku 1969 byl jmenován šéfredaktorem revue Světová literatura, ovšem v letech 1970–1971 byl postupně zbaven všech funkcí i možností publikovat. V prosinci 1976 se stal signatářem Charty 77; od února 1981, kdy byl donucen opustit ČSSR, žil ve Francii (Sevres u Paříže; francouzské občanství získal 1986). 1982–1987 vedl na pařížské École des hautes études en sciences sociales (Vysoká škola sociálních věd) seminář o nezávislé kultuře ve střední a východní Evropě. Současně spolupracoval s rozhlasovými stanicemi RFE (Rádio Svobodná Evropa) a Deutschlandfunk.
Literatuře se věnoval intenzivně celý svůj život, byl úspěšným básníkem, překladatelem i autorem knížek pro děti. Zemřel 3.března roku 2009, ocenění Zlatá stuha za celoživotní tvůrčí přínos mu bylo uděleno in memoriam.

Ocenění:Zlatá stuha » Zlatá stuha za celoživotní tvůrčí přínos
Ocenění z roku:2008
Pořadí v TOP 12:.