Zlatá stuha za prozaickou tvorbu pro děti a mládež

Autor: Valja STÝBLOVÁO autorovi

Prof. MUDr. Valja Sýblová, DrSc. (*4. 6. 1922), vlastním jménem Valentina Stýblová, rozená Kolinová, je česká spisovatelka – autorka psychologických románů a povídek pro děti, lékařka a bývalá politička. Narodila v Charbinu v Číně, ale od roku 1925 žila v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu (1941) se věnovala studiu hudby a složila Státní zkoušku ze hry na klavír. Poté vystudovala Fakultu všeobecného lékařství univerzity Karlovy. Roku 1965 se stala docentkou a v roce 1977 profesorkou neurologie. Od roku 1973 byla vedoucí katedry neurologie a psychiatrie Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy, o rok později byla jmenována přednostkou Neurologické kliniky LFH UK a FNKV, kde pracovala od promoce až do důchodu v roce 1990.

Pravidelně publikovala v odborných časopisech své práce o neurologii. Ojediněle však také přispívala krátkými prózami a povídkami do periodik jako Nové knihy, Čtenář, Tvorba, Československý voják, Mladý čtenář, Rudé právo aj. Většina románů a povídek Valji Stýblové je postavena na konfliktu, který souvisí buď se zdravotními problémy protagonistů nebo se zdravotnickým prostředím. Ve svých prózách spojuje Stýblová prvky reportáže, osobní zpovědi, vnitřní promluvy postav s etickými reflexemi. Podle vlastních próz napsala Valja Stýblová scénáře k mnoha televizním filmům (např.: Skalpel, prosím!, Až bude padat hvězda). Její knihy určené pro mládež mají lehce pedagogický nádech a snaží se poukazovat na problematiku etiky (Dům u nemocnice, Až bude padat hvězda, Můj brácha, Princ a skřivánek). V roce 2006 byla Valje Stýblové udělena Zlatá stuha za prozaickou tvorbu pro děti a mládež.

Ocenění:Zlatá stuha » Zlatá stuha za celoživotní tvůrčí přínos
Ocenění z roku:2006
Pořadí v TOP 12:.