Já, Jára Cimrman

Autor: Jiří ŠEBÁNEK

ŽánrHumor a satira
Doporučil(a)Věra ŠTĚPÁNOVÁ

Napsali o knize:

Fiktivní postava Járy Cimrmana se zrodila v den, kdy byla poprvé zmíněna v rozhlasové relaci Vinárna u pavouka a od založení Cimrmanova divadla v roce 1966 stále nabírá na věhlasu. Kniha Já, Jára Cimrman je dovršením mystifikačního úsilí jeho tvůrců – souboru Divadla Járy Cimrmana a zejména jeho vůdčích osobností Ladislava Smoljaka a Zdenka Svěráka. Já, Jára Cimrman je dosud nejvýpravnější sborník o životě, díle a životním prostředí legendárního českého génia světového významu - Járy Da Cimrmana, který byl podobně významným velikánem své doby jako Leonardo Da Vinci v době renesanční. Kniha zahrnuje také množství ilustrací, obrázků a dobových fotografií.

Ukázka z knihy

Já, Jára Cimrman, jsem se narodil*) ve Vídni jako syn Leopolda Cimrmana a Marlen Jelinkové-Cimrmanové. – Otec, původem Čech, pochází z Jihlavy (Iglau), z rodiny poštovního podúředníka.**) Vyučil se dámským a pánským krejčím a po pěti letech tovaryšství ve Vídni se osamostatnil a zařídil si vlastní krejčovskou živnost. – Matka je původu rakouského, pochází z Vídně, kde její rodiče vlastní obchod s cukrovinkami a perníkem. Vyučila se švadlenou, ale převážně se věnovala zpěvu. Zprvu jako sólistka ochotnické opery, později obdržela angažmá ve sboru divadla An der Sien, kde působí dosud. – Moji rodiče se seznámili v Prátru na ruském kole, kam se otec chodíval zbavovat chorobné závrati a matka zde pravidelně cvičívala svůj hlas, aby dosáhla vyšších poloh. Ruské kolo se jim stalo osudným, neboť jak mi šetrně sdělili v den mé dospělosti, přišel jsem v něm na svět.

*) Datum neuvádí

**) Listonoš

ŠEBÁNEK, Jiří. Já, Jára Cimrman. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1991. 182 s.