Působiště

Ústav pro českou literaturu, Akademie věd ČR

Zaměření

současná česká poezie (s ohledem též na ediční i redakční přípravu textu); česká lyrika, zejména zapomenutí autoři období 1880-1930.

Osobní stránka - Prom. fil. Vratislav FÄRBER

Doporučuje: