Zrcadlo a maska

Autor: Jorge Luis BORGES

ŽánrPovídky
Doporučil(a)Prof. PhDr. Jiří TRÁVNÍČEK, M.A.

Napsali o knize:

J. L. Borges byl argentinský spisovatel, básník, esejista, scénárista, překladatel a autor povídek. V dospělém věku oslepnul, ale ani přesto psát nepřestal, a v jeho tvorbě se tato skutečnost velmi zřetelně odráží. Jeho povídky jsou plné zvláštní metafyzické ironie, hravosti a paradoxů. Jeho texty jsou výrazně dějové, místy halucinativní až psychedelické. Často se v nich objevuje bizarní spojení lásky, smrti a fantastických námětů. Povídkový výbor Zrcadlo a maska obsahuje téměř všechny autorovy povídky. Borgesova tvorba je nadčasová a i v dnešní společnosti má bezesporu své místo.

Ukázka z knihy

Když po vítězství nad Norem v bitvě u Clontarfu rozmlouval urozený král s básníkem, pravil:

"Pokud se nezaznamenají, ztratí i ty nejskvělejší hrdinské činy svůj lesk. Přeju si, abys na oslavu mého vítězství složil chvalozpěv. Já budu Aeneas, ty můj Vergilius. Myslíš, že dokážeš vytvořit dílo, jež nás oba učiní nesmrtelnými?"

"Ano urozený králi," odpověděl básník. "Jsem Ollam. Po dvanáctero zim jsem navštěvoval kursy metriky. Umím zpaměti tři sta šedesát bájí, které jsou základem skutečné poezie. Ve strunách mé harfy jsou zaklety cykly ulsterských a munsterských zpěvů. Zákony mě opravňují hýřit těmi nejarchaičtějšími jazykovými výrazy a nejsložitějšími metaforami. Ovládám tajné písmo, jež ochraňuje naše umění před dotěrným zrakem obyčejných smrtelníků. Mohu oslavovat lásku, krádeže dobytka, námořní výpravy, bitvy. Znám mytické rodokmeny všech irských královských rodin. Jsou mi známy vlastnosti bylin, pravidla astrologie, matematika a kanonické právo. Ve veřejných soutěžích jsem porazil všechny soupeře. V satiře jsem se zdokonalil tak, že vyvolává kožní onemocnění, dokonce i malomocenství. Jak jsem dokázal v tvé bitvě, umím vládnout i mečem. Jen jednu věc neumím: vyjádřit vděčnost za úkol, kterým mě vyznamenáváš."

 

(Zrcadlo a maska)

BORGES, J. L. Zrcadlo a maska. Praha : Odeon, 1989. 448 s.