Krok 1/14

1. Báseň Modlitba za vodu je známá hlavně díky hudební podobě Jiřího Pavlicy. Kdo je však jejím autorem? Napovíme, že tento básník byl hodně spjatý s prostředím Moravy.

 

Ubývá míst kam chodívala pro vodu

Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská

starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní

Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd

A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek

Jan Skácel

František Halas

František Hrubín