Krok 2/11

Vyhodnocení předešlé otázky

1. Pocházela z Prahy, její dívčí jméno bylo Johanna Rottová, vyrůstala v česko-německé rodině. Získala vzdělání na německé dívčí škole. Později se provdala za učitele a vychovatele Petra Mužáka. Jejich manželství nebylo šťastné, úmrtí jejich jediného dítěte způsobilo u spisovatelky nervový otřes, zhroucení a beznaděj. Mezi její díla můžeme řadit například povídku „Hubička“ či romány „Kříž u potoka“ a „Frantina“.

Vaše odpověď:

Božena Němcová

Karolína Světlá

Správně, Johanna Rottová je tou, která používala pseudonym Karolína Světlá a měla tak nelehký život.

Tereza Nováková

Další otázka

2. Narodil se v Ostředku u Benešova, vystudoval práva a stal se advokátem v Praze. Se svým bratrem obnovil vydávání časopisu Květy. Byl plaché a nemluvné povahy, Eliška Krásnohorská o něm prohlásila, že by raději napsal 3 dopisy, než by se s někým setkal osobně – o to bojovnější byl spisovatel. Mezi jeho díla patří například román „Pravý výlet pana Broučka do Měsíce“, „Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století“ či báseň „Ve stínu lípy“.

Alois Mrštík

Vítězslav Hálek

Svatopluk Čech