Krok 3/11

3. Patřil mezi Lumírovce, vystudoval přírodní vědy v Praze, v roce 1868 řídil vydání almanachu RUCH. Téhož roku byl stíhán policií za uveřejněný (protirakousky zaměřený) novinový článek. Odešel na 2 roky do USA, kde se nadchl pro demokracii. Po návratu do Čech vydal první učebnici angličtiny pro středoškoláky, dále překládal Shakespeara a byl také zakladatelem dětské poezie. Mezi jeho díla patří „Skřivánčí písně“, „Zlatý máj“ či „Zvony a zvonky“.

Josef Václav Sládek

Alois Jirásek

Karel Václav Rais