Krok 5/11

6. Narodil se na Starém Městě v Praze, jeho otec byl zvoníkem. Byl velice pečlivý ve sběru historického materiálu – propátrával archivy a zjištěná fakta předkládal svým čtenářům. Vystudoval gymnázium a FF UK, během studia jeho otec umírá a spisovatel je nucen po něm převzít živnost. Po dokončení studia pracoval jako gymnaziální profesor dějepisu a zeměpisu. Velice rád psal povídky je autorem novel „Krátký jeho svět“ a „Rozina sebranec“ nebo románu „Mistr Kampanus“.

Vilém Mrštík

Alois Jirásek

Zikmund Winter