Pelhřimov

Autor: Miroslava KVÁŠOVÁ

Knihu doporučuje: Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna


Javascript is required to view this map.

O knize

Pod společným označením Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko vydává nakladatelství Paseka edici, která má připomenout zaniklou tvář měst i celých regionů se zřetelem na jejich historický či umělecký význam a na sílu genia loci, na jehož vytváření se podíleli naši předkové.

Ukázka z knihy

Z města samotného i z jeho okolí pocházely výrazné osobnosti, které husitské hnutí silně ovlivnily. Především to byl táborský biskup Mikuláš Biskupec z Pelhřimova, pokračovatel Husův a důležitá autorita celého hnutí. Sám Hus navazoval na zdejšího rodáka Tomáše ze Štítného, na jeho kritiku církevních poměrů a snahu o prosazení češtiny i v teologické literatuře. Velmi významnou osobnosti pražského utrakvistického hnutí byl Jan Želivský, mnich želivského kláštera, snad původem z Humpolce, vůdce radikální pražské chudiny. Nedaleko Pelhřimova, u obce Křeč na Černovicku došlo 19. srpna 1435 k poslední bitvě husitských válek, v níž vojsko panské jednoty pod velením Manharta z Hradce porazilo táborskou vojenskou hotovost, táhnoucí od Lomnice nad Lužnicí.

(s. 6)

KVÁŠOVÁ, Miroslava. Pelhřimov. 1. vyd. Praha; Litomyšl : Paseka, 2008. 70 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-924-6.