Pověsti z Pelhřimovska (1.-3. díl)

Autor: kolektiv autorů

Knihu doporučuje: Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna


Javascript is required to view this map.

O knize

Několikadílný soubor pověstí z Pelhřimovska, Humpolecka, Pacovska a Počátecka přináší známé i neznámé pověsti. Práce se snaží analyzovat problematiku pověstí z obecného hlediska s důrazem na pelhřimovský region. Kniha je vybavena rozsáhlým vysvětlujícím poznámkovým aparátem a přehledem literatury.

Ukázka z knihy

Kámen se nacházel při cestě ke Kordovsku, byl na něm vytesán kříž a letopočet 1774. Vztahuje se k němu pověst o třech bratrech - Kordovi, jemuž patřilo Kordovsko, Šimonovi z dvora Šimonice u Kletečné a Milotovi, majiteli Milotovic. Bratři spolu vedli spor u vrchnostenského soudu v Želivě. Nebyli spokojeni s rozsudkem a hádali se dále. V prudké hádce Korda probodl Milotu. Místo vraždy bylo označeno kamenem. Korda a Šimon se pak poprali za Sedlicí, silnější Šimon Kordu zabil. Trápilo jej však svědomí, proto převedl svůj majetek na Želivský klášter a odešel kamsi do světa.

(s. 175)

Pověsti z Pelhřimovska, 1. díl. 1. vyd. Pelhřimov : Muzeum Vysočiny, 2008. 253 s. ISBN 978-80-87228-00-5.

Pověsti z Pelhřimovska, 2. díl. 1. vyd. Pelhřimov : Muzeum Vysočiny, 2009. 238 s. ISBN 978-80-87288-03-0.

Pověsti z Pelhřimovska, 3. díl. 1. vyd. Pelhřimov : Muzeum Vysočiny, 2009. 253 s. ISBN 978-80-87288-04-7.