Studénka

0

Knihu doporučuje: Městské kulturní středisko Studénka - Knihovna


Javascript is required to view this map.

O knize

Jedná se o první knihu o Studénce, která se zabývá její historií, hospodářstvím a demografickým vývojem. Poukazuje na její pamětihodnosti, významné osobnosti a charakteristické aktivity. Kniha je doplněna obrazovým materiálem.

Ukázka z knihy

Město vzniklo roku 1959 správním sloučením po staletí samostatných obcí Studénky a Butovic. Ty však v té době byly již po celá desetiletí fakticky propojeny nejprve železniční tratí s nádražím a posléze továrnou na výrobu vagonů. Jednalo se tedy o přirozené završení či formální potvrzení dalšího historického a kulturního vývoje obou obcí.


Studénka. Ostrava – Mariánské Hory : Montanex, 2004. 95 s. U příležitosti 45. výročí založení města. ISBN 80-7225-147-3.