Tajemství zdí města Pelhřimova

Autor: Marie DOJAVOVÁ

Knihu doporučuje: Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna


Javascript is required to view this map.

O knize

Kniha je zaměřena na historii města, dokumentuje rozmanitost stavebních slohů a díky prozíravosti představitelů města na přelomu 19. a 20. století, vzácně zachovaných do dnešních dnů.

Ukázka z knihy

Reprezentativní vilu na svahu při pražské silnici si nechal v letech 1923-24 postavit za státní podpory MUDr. František Váňa pro lékařské a nájemní účely. Uvažoval dokonce o zřízení sanatoria, protože k budově patřila velká zahrada, sahající až ke Strachovské ulici. Horní část této zahrady později odkoupilo město a roku 1939 zde byla postavena budova hospodářské školy, 

dnes 5. MŠ.

(s. 30)

DOJAVOVÁ, Marie. Tajemství zdí města Pelhřimova. Pelhřimov : Kulturní středisko; Nová tiskárna, 2002. 64 s. ISBN 80-86559-10-6.