Významní rodáci a osobnosti Bílovecka

Autor: Zdeněk KUCHTA

Knihu doporučuje: Městské kulturní středisko Studénka - Knihovna


Javascript is required to view this map.

O knize

Mikroregion Bílovecko představuje 9 obcí a 2 města a byl založen roku 2001 jako dobrovolný svazek obcí spádového území města Bílovec. Autor publikací připomněl, že na Bílovecku se narodili nebo žili a žijí lidé, kteří svým životem a dílem daleko překročili význam kraje, ze kterého vyšli. Kniha obsahuje 70 medailonů osobností v češtině a v němčině, medailony jsou doplněny fotografiemi a kresbami místního malíře Stanislava Lubojackého.

Ukázka z knihy

Gelnar Milan, doc., RNDr., CSc.

V roce 2000 na Univerzitě Karlově v Praze habilitoval a téhož roku působí na Přírodovědecké fakultě MU v Brně jako docent. V roce 2003 byl zvolen děkanem této fakulty (v současné době působí ve druhém funkčním období – do ledna 2010). Je členem národních a mezinárodních vědeckých společností: České a slovenské parazitologické společnosti, British Society for Parasitology, Scandinavian Society for Parasitology a Parasitological Society of Southern Afrika.


KUCHTA, Zdeněk. Významné rodáci a osobnosti Bílovecka. Bílovec : Město Bílovec, 2009. 216 s. ISBN 978-80-254-6373-4.