Dcera čarodějek

Autor: Dorota TERAKOWSKA

ŽánryStřední školní věk (11 – 14 let), Fantasy
Doporučil(a)Prof. PhDr. Svatava URBANOVÁ, CSc.

Napsali o knize:

Knihu Dcera čarodějek napsala Dorota Terakowská, velice oblíbená polská autorka fantastické literatury. Děj tohoto fantasy příběhu se odehrává ve fiktivním světě – Velkém království, které vzniklo spolčením několika knížectví na obranu proti Nájezdníkům. Od jeho vzniku zde vládl panovnický rod Luillů, po nájezdu kočovných národů se však království dostává pod krutou nadvládu tohoto barbarského kmene. Jedinou nadějí lidu Velkého království je předpověď Písně jediné, která praví že za 777 let bude země od Nájezdníků osvobozena. Hlavní hrdinkou příběhu je princezna Luelle poslední potomek  rodu Luillů, kterou od útlého dětství vychovávají Čarodějky, aby byla schopna předpověď Písně jediné naplnit. Podaří se čarodějkám Luelle na její poslání připravit? Dokáže Luelle splnit poslání, ke kterému byla předurčena? Zachrání Velké království a jeho lid a vyžene Nájezdníky bez prolití jediné kapky krve a bez použití jediného meče pouze pomocí magických schopností?

Vyprávění Terakowské je velice působivé a vhodné nejenom pro dětské čtenáře, ale nadchne i čtenáře dospělého

Ukázka z knihy

... kam až sahala paměť Dítěte, zatím nespolehlivlá a necvičená, žila pouze se Stařenou. S nikým jiným. Jen velice zřídka k nim zašel někdo z vesnice, aby Stařeně pošeptal nějaká slova, která určitě nebyla dobrá. Nemohla být dobrá, protože skoro vždycky po takové nečekané návštěvě Stařena mlčky nacpala jejich věci do rance, beze slova natáhla velkou teplou ruku - a za chvíli už obě spěšně odcházely zřídka užívanými cestičkami daleko od vesnice, co nejdál od všech lidských sídel.

"Tohle je útěk," říkalo si tehdy Dítě a pozorně se rozhlíželo velkýma, podivuhodně dospělýma očima. Tváře mělo neustále ušpiněné; ne proto, že by se nerado mylo nebo se Stařena o ně špatně starala. Právě naopak. Pokud si Dítě vzpomínalo, Stařena se stále a neobyčejně důsledně snažila, aby uspokojila skoro všechny jeho potřeby. Přesto byly jeho tváře trvale ušpiněné. Stařena vstávala každé ráno hned za úsvitu, ještě než Dítě otevřelo oči, s broukáním vytáhla z rance malou krabičku s ořechovou mastí a pečlivě natírala Dítěti obličej, od vysokého bledého čela až k výrazné bradě. Pod krémem mizela beze stopy jemná, světlá pleť maličké a měnila se v opálenou, větrem a sluncem ošlehanou kůži, což znetvořovalo i její rysy. Dítě si to však neuvědomovalo, protože v žádném z jejich domů nebylo zrcadlo.

TERAKOWSKA, Dorota. Dcera čarodějek. Praha : Albatros, 2002. 270 s.