Literatura pro děti a mládež někdy také označována pouze jako literatura dětská, zahrnuje literaturu (prózu, poezii i drama), která je přímo určená pro děti a mládež (intencionální četba) i literární texty, které jako svou četbu přejímají z literatury pro dospělé (neintencionální četba). Je to literatura určená čtenářům cca od 3 do 16 let. Jednotlivým věkovým kategoriím je přizpůsobena obsahem, použitými vyprávěcími prostředky i žánrově. Jejím hlavním cílem je probouzet v dětech zdravý vztah k jazyku, četbě, čtení, knihám a potažmo i k lidem a celé společnosti; nenásilně je vést k novým poznatkům; podněcovat jejich fantazii; rozvíjet jejich schopnosti a zprostředkovat jim mravní i estetické hodnoty.

TIP: literarni oceneni Zlata stuha.

ilustrační obrázek

Tento žánr se dále dělí na žánry


Knihy tohoto žánru

Aristokočky

autor: WALT DISNEY
žánr: Předškolní věk (do 6 let) / doporučil(a): Věra ŠTĚPÁNOVÁ


Kytice

autor: Karel Jaromír ERBEN
žánry: Poezie, Starší školní věk (14 – 16 let) / doporučil(a): Věra ŠTĚPÁNOVÁ


Maková panenka

autor: Václav Čtvrtek
žánr: Předškolní věk (do 6 let) / doporučil(a): Věra ŠTĚPÁNOVÁ


Romeo a Julie

autor: William SHAKESPEARE
žánry: Starší školní věk (14 – 16 let), Drama / doporučil(a): Věra ŠTĚPÁNOVÁ


Super koťata

autor: Lenka LANCZOVÁ
žánr: Starší školní věk (14 – 16 let) / doporučil(a): Věra ŠTĚPÁNOVÁ


Syndikovat obsah