Král Oidipús

Autor: SOFOKLÉS

ŽánrDrama
DoporučiliMgr. Libor VODIČKA, Ph.D., PhDr. Lenka JUNGMANNOVÁ, Ph.D.

Napsali o knize:

Klasická tragédie patří mezi hry, které dnes málokdo čte a je to velká škoda, neboť jedno její téma: kdo jsem, odkud pocházím a jaký je můj úděl? - je stále živé. I přes věky, které nás dělí, může být pro nás klasická tragédie napínavým čtením. A některé verše povzbuzujícím "mottem" pro nejeden nelehký den našeho života. Jen se nenechat odradit tím, že se jedná o klasický text... Sofoklés či Eurípidés jsou nesmírně moderní autoři!

Tragédie Oidipús založená na antickém mýtu je příběhem hlavního hrdiny, který poznává svůj osud. Město Théby sužuje mor, protože tu žije vrah předešlého panovníka. Král Oidipus vynese nad vrahem kletbu a je rozezlen, když věštec Teiresias ukáže přímo na něho. Postupně ale zjišťuje, že je opravdu synem své ženy a že také zabil neznámého cizince, který byl jeho otcem. Oslepuje se a opouští město. Motiv vidoucnosti a slepoty poukazuje na význam osudu v lidském životě a prolíná se v něm tragédie jedince a společnosti. Ve hře vystupuje také sbor starců, jak bylo v tragédiích zvykem, který komentuje hrdinovo jednání.

Ukázka z knihy

OIDIPÚS:

Nechť propukne si, co chce. Původ svůj chci poznat, ať je sebebídnější! Je ona žena, hledí vysoko a snad se stydí za můj prostý rod. Však zvu-li já se děckem Náhody, té dobrodějky, já cti nepozbudu! Toť pravá matka má! A měsíce, mí bratři, průvodcové kroků mých, ti malým učinili mě i velkým. Nuž jaký jsem již, jiný nebudu: i proč bych neměl zvědět původ svůj?

Sofoklés: Král Oidipús, přel. Ferdinand Stiebitz, in Sofoklés : Tragédie, Praha, 1975, s. 211-212.