Působiště

Ústav pro českou literaturu, Akademie věd ČR

Zaměření

české drama a činoherní divadlo 20. století; teorie dramatu, zvláště proměny struktury dramatického textu v souvislosti s moderními vývojovými tendencemi činoherního divadla; otázky formování tzv. smyslu českého dramatu v 19.-20. století; drama a divadlo z hlediska ideologie a obrazotvornosti.

Osobní stránka - Mgr. Libor VODIČKA, Ph.D.

Doporučuje:

Teremin
Autor: Petr ZELENKA
Konec masopustu
Autor: Josef TOPOL
Divadlo Járy Cimrmana
Autoři: CIMRMAN, Ladislav SMOLJAK, Zdeněk SVĚRÁK
Král Ubu
Autor: Alfred JARRY
Král Oidipús
Autor: SOFOKLÉS