Poezie, neboli básnictví či básnické umění, patří vedle prózy a dramatu k základním druhům literatury. Poezie je, na rozdíl od prózy a dramatu, literatura psaná ve verších. Poezie bývá spojována s lyrikou. Lyrika se snaží všemi dostupnými prostředky vyjadřovat především vnitřní svět autora, jeho city, pocity, dojmy či kouzlo okamžiku. Od běžné mluvy se liší používáním uměleckých prostředků jako: rým, obraznost, představivost, symbolika atd.

ilustrační obrázek

Knihy tohoto žánru

Bubnování na sudy

autor: Vít SLÍVA
žánr: Poezie / doporučil(a): Prof. PhDr. Jiří TRÁVNÍČEK, M.A.


Kytice

autor: Karel Jaromír ERBEN
žánry: Poezie, Starší školní věk (14 – 16 let) / doporučil(a): Věra ŠTĚPÁNOVÁ


Ladění

autor: František HALAS
žánr: Poezie / doporučil(a): Prof. PhDr. Jiří TRÁVNÍČEK, M.A.


Magorovy labutí písně

autor: Ivan Martin (Magor) JIROUS
žánr: Poezie / doporučil(a): Mgr. Oskar MAINX, Ph.D.


Máj

autor: Karel Hynek MÁCHA
žánr: Poezie / doporučil(a): Věra ŠTĚPÁNOVÁ


Měsíce

autor: Karel TOMAN
žánr: Poezie / doporučil(a): Prof. PhDr. Jiří TRÁVNÍČEK, M.A.


Noc s Hamletem

autor: Vladimír HOLAN
žánr: Poezie / doporučil(a): Mgr. Oskar MAINX, Ph.D.


Písně žáků darebáků

autor: přeložil Rudolf MERTLÍK
žánr: Poezie / doporučil(a): PhDr. Hana BOČKOVÁ, Dr.


Smuténka

autor: Jan SKÁCEL
žánr: Poezie / doporučil(a): Prof. PhDr. Jiří TRÁVNÍČEK, M.A.


Totální realismus

autor: Egon BONDY
žánr: Poezie / doporučil(a): Mgr. Oskar MAINX, Ph.D.


Syndikovat obsah