Působiště

Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci a Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Zaměření

filosofické otázky jazyka a jazykovědy; obecná jazykověda; jazykovědná metodologie; dějiny jazykovědy; sémantika; teorie vlastních jmen; jazyk a kognice (psycholingvistika, neurolingvistika, kognitivní lingvistika); horor v literatuře.

Osobní stránka - Mgr. Marek NAGY

Doporučuje:

To
Autor: Stephen KING
Bílí lidé
Autor: Arthur MACHEN
Šepot ve tmě
Autor: Howard Phillips LOVECRAFT
Já legenda
Autor: Richard MATHESON
Jáma a kyvadlo a jiné povídky
Autor: Edgar Allan POE