Působiště

Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Zaměření

starší česká literatura; didaktika češtiny.

Osobní stránka - Prof. PhDr. Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI, CSc.