Staré řecké báje a pověsti

Autor: Eduard PETIŠKA

ŽánrBáje, mýty, pověsti
DoporučiliProf. PhDr. Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI, CSc., PhDr. Hana BOČKOVÁ, Dr.
Plný text knihy:http://ld.johanesville.net/petiska-01-stare-recke-baje-a-povesti?page=1

Napsali o knize:

Čtivě napsané řecké báje, které představují základní pilíř všeobecných kulturních znalostí (Zeus, Herkules, Prométheus, Afrodita, Kyklopové, Sirény, Múzy apod.).

Báje a pověsti starých Řeků patří k pokladům evropské kultury, čtenáře potěší barvitými příběhy plnými fantazie a dobrodružství. Bohové a hrdinové, jejichž osudy jsou v nich zachyceny, však už nepatří jen řecké mytologii., obohatili i následující kulturní vývoj. S jejich postavami se setkáváme ve výtvarném umění, sochařství, stále znovu se objevují v dalších literárních i filmových zpracováních, z jejich bohaté nabídky motivů těží i moderní fantasy literatura.

Ukázka z knihy

Perseus se podíval do štítu jako do zrcadla a namířil přímo na Medusu. Zvedl ostrý srp a jedním rázem usekl Meduse hlavu. Z Medusina hrdla vyskočil okřídlený kůň Pegasos, zamával křídly a zmizel překvapenému Perseovi v oblacích.

Teď bylo třeba Medusinu hlavu odnést. Hlava byla tak veliká, že Perseus pochyboval, zda se mu vejde do mošny, i když je mošna kouzelná. Ale mošna přijala břemeno jako oblázek a netížila o nic víc, než dokud byla prázdná. S naplněnou mošnou vykročil Perseus okřídleným střevícem do vzduchu a vzlétl.

Druhé dvě Gorgony, ty nesmrtelné, probudil šum. Rozhlédly se, uviděly mrtvou sestru a rozzuřily se. Pozvedly dračí křídla, zakroužily nad jezerem a hledaly viníka. Hadi na hlavách se jim svíjeli a výhružně vztyčovali. Perseovi však nemohli uškodit. Byl neviditelný, měl na hlavě přilbu. Marně Gorgony brázdily zlostně ovzduší. Perseus jim unikl.

(Perseus)

PETIŠKA, Eduard. Staré řecké báje a pověsti. Praha : SNDK,1958. 206 s.

Komentáře ke knize

dopis

Já chci víc oknize a PORADNÝ OBSAH