Tajemství slavkovského pokladu

Autor: Odřich RŮŽIČKA

ŽánryMladší školní věk (6 – 11 let), Střední školní věk (11 – 14 let)
Doporučil(a)PhDr. Milena ŠUBRTOVÁ, PhD.

Napsali o knize:

Koho by nelákalo zúčastnit se pátrání po dvě století ukrytém císařském pokladu? Knížka Tajemství slavkovského pokladu zve děti na dobrodružný výlet, který začíná v prosinci roku 1805 na slavkovském bojišti. Prchající důstojník ruské armády zde na rozkaz zakopává do země dvanáct sudů zlata a stříbra v naději, že tak ruský poklad uchrání před Francouzi. Dobrodružná knížka, bohatě provázená ilustracemi, je stylizována jako rukopis badatele z počátku 20. století, který se pokoušel místo uložení pokladu odhalit. Dětskému čtenáři se prostřednictvím vložených úkolů, šifer, mapek nabízí možnost podílet se na pátrání a zároveň se dozvědět řadu zajímavostí o příběhu bitvy u Slavkova.

Ukázka z knihy

Udom neznatelně zavrtěl hlavou. Chvíli nehnutě ležel na posteli a tušil, že je v koncích. Mapa zůstane navždy v půdě daleké země a v jeho vlasti se o něm bude povídat, že nedokázal zachránit carovu pokladnu před Francouzi. Neměl moc na vybranou, zbývala mu poslední zoufalá možnost, jak zachránit pokladnu i svoji čest. S vypětím všech sil se obrátil na souseda. Až teď si všiml, že leží na posteli s těžce zraněnou nohou. Byla to malá naděje, ale byla jediná, kterou měl. „Musím vám něco důležitého říct.“ Raněný voják se znovu vzepřel na rukou, přiblížil se k němu, jak nejblíže to šlo, a poslouchal Udomova slova. „Dvanáct sudů zlata… ?“ vyhrkl najednou voják. Hned se začal rozhlížet, jestli to mohl někdo slyšet. Kolem nich byla většina zraněných v žalostném stavu a dost daleko od jejich postelí.

RŮŽIČKA, Oldřich. Tajemství slavkovského pokladu. 1. vyd. Brno : B4U, 2008. 61 s.