Židovka z Toleda

Autor: Lion FEUCHTWANGER

ŽánrRomány
Doporučil(a)Mgr. Petra POHANOVÁ

Napsali o knize:

Lion Feuchtwanger je zastánce teze, že historii lze lépe postihnout literaturou nežli vědou. Historie podávaná literárně je rozhodně přístupnější a srozumitelnější daleko širšímu publiku. Židovka z Toleda je lehce milostný příběh z prostředí středověkého Španělska, kde se v té době odehrával střet Židů, Křesťanů a Muslimů. Doporučit lze i ostatní Feuchtwangerova díla. Namátkově: Goya aneb Trpká cesta poznání, Lišky na vinici atd.

Ukázka z knihy

Jak pečlivě se nastrojila! A přitom šlo jen o zprávu, kterou tu přednášel dobrý Manrique. Vždycky velmi dbala, aby její  vzhled byl půvabný a zároveň vladařský. Byla ještě skoro dítě, když opustila před patnácti lety dvůr svého otce, anglického Jindřicha, a když ji k němu přivedli jako jeho nevěstu, ale po všechna ta léta si v jeho chudobné, drsné Kastilii, kde bylo pro ustavičnou válku málo času na složité dvornosti, uchovala smysl své domoviny pro všechny odstíny dvorské kurtoazie.

I když jí bylo už devětadvacet let, vypadala stále ještě trochu dětsky, jak tu seděla v těžkých, honosných šatech. Nebyla vysoká, ale vypadala vznešeně s diadémem spínajícím husté plavé vlasy. Pod vysokým, ušlechtile klenutým čelem dívaly se velké, chytré zelené oči snad trochu chladně a zkoumavě, ale lehký neurčitý úsměv dodával její klidné tváři hřejivosti a přívětivosti.

FEUCHTWANGER, Lion. Židovka z Toleda. Praha : Odeon, 1986. 534 s.

Komentáře ke knize

Knížka je podle mě až příliš

Knížka je podle mě až příliš zdlouhavá v popisu náboženství a kultury. Autor často odbočuje od tématu a nudí tak čtenáře. Kdyby tato knížka byla zkrácena o 100 stran popisů a vysvětlivek a soustředila by se pouze na vztah hlavních postav, věřím, že by byla pro čtenáře mnohem lépe srozumitelná a čtivá.