Příběhy českých knížat a králů

Autor: Alena JEŽKOVÁ

ŽánryMladší školní věk (6 – 11 let), Báje, mýty, pověsti
Doporučil(a)Prof. PhDr. Svatava URBANOVÁ, CSc.

Napsali o knize:

Současná autorka knih pro děti a mládež Alena Ježková, která má již na kontě úspěšné Staré pověsti české a moravské, přináší další exkurz do české historie, tentokrát devět příběhů, které citlivě a poeticky přibližují významné osobnosti českých a moravských dějin. Životy známých i méně známých postav naší historie vypráví současným jazykem, což výrazně ovlivňuje čtivost a přitažlivost knihy pro dětského čtenáře. Kouzelné autentické příběhy vznikly na základě důvěryhodných historických pramenů a přibližují význačné české muže i ženy – například: Boleslava I., Karla IV., Anežku Českou – nebo příběhy o Oldřichovi a Boženě či Břetislavovi a Jitce.

Ukázka z knihy

Na jaře roku 1348 založil král Karel Nové Město pražské.

Od toho dne každého rána vyjížděl z pražského hradu, aby sledoval, jak pokračují stavební práce. Rád pozoroval, jak měřiči zaměřují plány nových ulic a náměstí, jak dělníci skládají fůry kamene a cihel na nové hradby, jak kopáči kopou základy nově založených kostelů.

Po takových vyjížďkách se vracel s očima rozsvícenýma radostí.

„Vidím úplně jasně, jak bude Praha vypadat. Nové hradby spojí v jeden celek všechny pražská města. Pak bude Praha větší než tvoje milovaná Paříž, Blanko. Umíš si to představit…“

Blanka už manžela dobře znala. Věděla, že když chce být s ním, musí se vydat do jeho snů.

„Proč rovnou nechceš, aby tvoje Praha byla větší než Řím?“ škádlila ho.

„Větší být nemusí. Ale bude stejně nádherná a slavná. Je teď přece městem římského krále a tím i sídelním městem celé římské říše. Dám jí vystavět sto věží! A střechy Pražského hradu nechám pozlatit, aby zářily zdaleka jako pozemské slunce.“

(O českém králi a římském císaři Karlu IV.)

JEŽKOVÁ, Alena. Příběhy českých knížat a králů. Praha : Albatros, 2007. 132 s.