Do bájí neboli mýtů jsou vtěleny dávné představy lidí o vzniku světa a jeho povaze; o životě bohů; přírodních jevech a jejich příčinách; o člověku, jeho vzniku a jeho pozemském i posmrtném životě atd. Tyto fantaskní příběhy se pokouší určitým způsobem vykládat zmíněné dříve nevysvětlitelné jevy. Jednotlivé mýty postupem času splynuly ve vzájemně spjaté soubory mýtů jednotlivých národních (nebo širších) společenství a tak vznikly mytologie čili bájesloví (řecká, slovanská, germánská atd. mytologie). Pověst je prozaický útvar zachycující lidové vyprávění odehrávající se v minulosti. Pověst se váže k určité události, osobě, místu či předmětu. Většinou vychází ze skutečné události, která je doplněna o fantaskní prvky. Příběh je tedy zpravidla částečně nebo zcela vybájen, ale „tváří se“ jako naprosto věrohodné vyprávění.

ilustrační obrázek

Knihy tohoto žánru

Čínské mýty

autor: Anne BIRRELOVÁ
žánr: Báje, mýty, pověsti / doporučil(a): Věra ŠTĚPÁNOVÁ


Syndikovat obsah