650 let města Bílovce

Autor: Bedřich ŠPAČEK

Knihu doporučuje: Městská knihovna Bílovec


Javascript is required to view this map.

O knize

Tato publikace byla vydána u příležitosti oslva 650. Výročí založení města Bílovce s úmyslem ukázat všem občanům, kteří se většinou přistěhovali po roce 1945, jeho pozoruhodnou minulost.

Ukázka z knihy

Po provedeném odsunu německých nacistických občanů a po příchodu českého obyvatelstva z vnitrozemí do našeho města se zvyšoval základní počet 699 českých občanů, kteří přežili nacistickou okupaci, velmi rychle. Již 1. Června 1945 zde bylo 874 obyvatel české národnosti, k 1. Září 1945 již 1486 a 1. Prosince 1945 stoupl počet českých obyvatel na 1920. Do města se vraceli mnozí z těch, kteří museli v roce 1938 nedobrovolně odejít, dále ti, kteří zde viděli možnost získání konfiskovaných domů, obchodů a živností v přídělovém řízení i lepší pracovní příležitost. Do města přišlo také mnoho občanů z blízkého i vzdálenějšího okolí Bílovce, kteří ve svých obcích přišli v průběhu válečných událostí o své domovy a v Bílovci nalezli spravedlivou náhradu za tuto ztrátu. I když zima 1945 omezila příliv českých osídlenců, jarní měsíce 1946 znamenají velký vzestup. K 1. Dubnu 1946 je stav českých obyvatel 2100, k 1. Červnu 1946 již 2400 a k 1. Říjnu 1946 2899 českých obyvatel. Po odsunu zde zůstalo asi 70 obyvatel německé národnosti ze smíšených manželství a tzv. specialistů v závodě Koh-i-noor. Mnozí z nich se později dobrovolně vystěhovali do Německa.


ŠPAČEK, Bedřich, SCHWARTZ, František, PŘIKRYL, Emil. 650 let města Bílovce : U příležitosti 650. výročí založení města vydal Městský národní výbor v Bílovci.  Bílovec : Městský národní výbor, 1971. 120 s.