Bludiště seznamů

Autor: Umberto ECO

Doporučil(a)redakce ČTESYRÁD
Tématická sadaKnížky od Ježíška: ví, které budeme číst rádi

O knize

V historii západní kultury se často objevují sklony k enumerativnímu hromadění informací, ať už se jedná o seznamy svatých, výčty bájných zvířat či léčivých rostlin a popisy králem vlastněných pokladů. Závrať nad seznamy může být omamující jak pro čtenáře, tak pro autory. Poetika seznamů se objevuje napříč v celé historii literatury. Mezi autory, kteří výčty ve svých dílech používali, se řadí Homér, Joyce, Dickens a Kipling, jakož i autoři moderní či postmoderní, jako například Whitman, Pynchon či Calvino. Umberto Eco pojednává o fenoménu seznamů z literárně-vědného i historického hlediska a jednotlivé ukázkové výčty dokládá bohatým obrazovým doprovodem.

Napsali o knize:

Umberto Eco ve své publikaci „Bludiště seznamů“ sleduje formou komentované analogie fenomén seznamů, zpracovává v ní mnoho „typů“ seznamů v nejrůznějších formách. Najdeme zde soupisy svatých, výčty v nejrůznějších literárních dílech i neverbální seznamy (např. Brueghelovy obrazy zachycující davové scény). Sám autor v předmluvě vysvětluje, že "seznamy mají víc modelů, na jedné straně vymezují dokonale uzavřený harmonický prostor „je tu všechno“, ale na druhé straně zosobňují poetiku „a tak dále“ – jakoby ukazovaly, na něco dalšího nebo autory nutily pomlčet o nesmírně velkém zbytku tam venku". Kniha svým způsobem navazuje na Ecovy Dějiny krásy a Dějiny ošklivosti.