Česká státnost

Autor: Milan MACHOVEC

Doporučil(a)Bc. Jitka Nosková
Tématická sadaČechy krásné, Čechy mé..., aneb Zaostřeno na Čechy (zemi i národ)

O knize

Rozdělení Československa a vyhlášení samostatné České republiky znovu vysunulo do popředí otázku o povaze české státnosti a o jejích dějinných proměnách. O její zodpovězení se pokusil význačný český filosof profesor Milan Machovec. Ve své knize se věnuje problematice povahy české státnosti v jejích dějinných proměnách. Své úvahy o vývoji této ideje zde předkládá čtenáři ve formě působivě napsaného eseje vysoké literární hodnoty.

Napsali o knize:

Milan Machovec se již od počátku své badatelské činnosti soustředil na zkoumání dějin českého myšlení. Idea české státnosti nabývá v dějinách různých podob v závislosti na měnících se podmínkách nejen vnějších, ale především samotného národa. Autor pak ve svých úvahách představuje klíčové osobnosti, které měly na její vytváření vliv.