Český Krumlov

Autor: Libor SVÁČEK

Knihu doporučuje: Městská knihovna v Českém Krumlově


Javascript is required to view this map.

O knize

Fotografická publikace obsahuje množství snímků, které představují současný Český Krumlov. Autor prezentuje město jako jedinečný historický skvost a pozoruhodný urbanistický celek. Kniha zahrnuje i krátký historický text z pera Pavla Dvořáka s předmluvou Karla Schwarzenberga.

Ukázka z knihy

V podhradí na levém břehu Vltavy se rozvíjelo město Latrán, na pravém břehu bylo založeno vnitřní město. Kamenné měšťanské domy mají středověká jádra, jejichž původ často zasahuje do 14. století. Zlatým věkem můžeme nazvat 16. století, kdy majitelé přizpůsobují své domy novému životnímu stylu. Uvnitř již dříve vytyčených parcel zvětšují kapacitu objektů a po vzoru šlechty dbají na vnější okázalost. Vysoké střechy zůstávají, přibývají vysunutá patra na krakorcích a především zdobené fasády, nejčastěji renesančním sgrafitem nebo freskami. Měšťanské domy zaujímají vymezený prostor v podhradí, jemuž dominuje architektura mocných tehdejšího světa – šlechty a církve.

(s. 6)

SVÁČEK, Libor. Český Krumlov. 1. vyd. České Budějovice : MCU vydavatelství Unios, 2005. 179 s. ISBN 80-7339-051-5.