Egon Schiele

Autor: Serge SABARSKY

Knihu doporučuje: Městská knihovna v Českém Krumlově


Javascript is required to view this map.

O knize

Obrazová publikace seznamuje čtenáře s významnou osobností světového malířství – rakouským expresionistou Egonem Schielem (1890 – 1918). Během svého poměrně krátkého života dokázal na svých obrazech zachytit např. krásu krajiny a měst, ale vynikal hlavně jako portrétista. Jeho hlavní témata byla erotika, láska a smrt. V roce 1911 pobýval E. Schiele v Českém Krumlově (rodišti matky) a tím začal jeho mimořádný vztah k tomuto městu. Krumlov se stal pro Schieleho nevyčerpatelným zdrojem inspirace i v pozdější tvorbě, v jeho vzpomínkách. Publikace obsahuje souběžný text v českém, německém a anglickém jazyce.

Ukázka z knihy

Kdo se poprvé setká se Schieleho dílem, je většinou přemožen – snad i často šokován – silou jeho výrazu. Kdo se však Schieleho dílem zabývá intenzívněji, nemůže než být jasností výrazu a upřímností formy upoután; dalekosáhlé interpretace se zdají být právě v Schieleho případu zbytečné, neboť jeho výpověď je bezesporu spontánní, nekomplikovaná a přesvědčující.

(s. 18)

SABARSKY, Serge. Egon Schiele. Český Krumlov : Egon Schiele Art Centrum, c 2000. 167 s. ISBN 3-928844-32-6.