Journal d'un curé de campagne (Deník venkovského faráře)

Autor: Georges BERNANOS

Doporučil(a)Mgr. Michal KŘÍŽ
Tématická sadaKvalitně zfilmované knihy

O knize

Román, který vyšel v češtině pod názvem Deník venkovského faráře (např. v překladu Jana a Václava Čepa r. 1969) má formu deníkových zápisků. Jedná se o příběh mladého faráře, přicházejícího do nové farnosti, a trpícího pocitem samoty, tím více se prohlubující ztrátou schopnosti modlitby. Obrací se proto k deníku jako k prostředku schopnému zachytit jeho nejniternější myšlenky, prostředku, který mu přináší útěchu.

Stejnojmenný film (Journal d'un curé de campagne) natočil Robert BRESSON (1951).

Napsali o knize:

„Román Georgese Bernanose, který byl publikován roku 1937 a který získal prestižní Grand prix du roman de l'Académie française, je symbolickým podobenstvím křesťanské eucharistie v podobě příběhu mladého kněze, který přichází poprvé do styku s lidským životem mimo klášter v severofrancouzské vesnici. Jeho střídmost, pokora i oddanost Bohu, ovšem daná z části i jeho nemocí, je v ostrém kontrastu s praktickým konáním věřících v dané vesnici. Obraz lidského utrpení je v symbolické rovině spojen s pokorou a čistotou pravé lidské víry, která se neskloní ani před krutostmi lidského osudu.“