Zaměření: 
Knihovna města Plzně je veřejná univerzální knihovna působící na celém území města Plzně.