Kvádrberk: Malá děčínská vlastivěda

Autor: Petr JOZA

Knihu doporučuje: Městská knihovna Děčín


Javascript is required to view this map.

O knize

Vrch Kvádrberk s vyhlídkou na město a údolí Labe je dominantou Děčína. Historii Kvádrberku a k němu přiléhajících částí města ve své nové knize přibližuje čtenářům známý děčínský historik a archivář.

Ukázka z knihy

S Kvádrberkem je spjata i historie děčínských střelců, spolku s nejdelší tradicí ve městě. Střelecká bratrstva vznikala ve městech již od 15. století a jejich prvotní funkcí byla obrana města v případě obléhání. Jednalo se o dobrovolná sdružení svobodných měšťanů, kteří se v době míru pravidelně cvičili ve střelbě z luku a kuší, v pozdějších staletích i z palných zbraní. Dochované písemnosti děčínské střelecké společnosti sahají až k roku 1549, z nepřímých důkazů se ale můžeme domnívat, že existovala již v polovině 15. století.


JOZA, Petr. Kvádrberk : malá děčínská vlastivěda. 1. vyd. Děčín : Iniciativa pro děčínský zámek, 2009. 355 s. ISBN 978-80-254-5323-0.