Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Basic Czech

Autor: Zdeněk ROTREKLO autorovi

Zdeněk Rotrekl se narodil 1. října 1920 v Brně.
Působí jako básník, prozaik, esejista, publicista, literární historik a autor televizních a rozhlasových scénářů.
Roku 1945 začal studovat na Masarykově univerzitě filozofii, historii, sanskrt a dějiny umění. Za svého studia byl činný jako funkcionář Syndikátu českých spisovatelů, od roku 1946 členem výboru oblastního Svazu vysokoškolského studentstva, úzce spolupracoval s okruhem kolem revue Akord. Po únoru roku 1948 byl vyloučen ze všech organizací a 14. dubna 1949 zatčen. Vykonsturovaný proces proběhl 17. listopadu 1949, soud navrhl trest smrti; rozsudek byl později změněn na doživotí.
Ve vězení strávil Zdeněk Rotrekl třináct let (Bory, Leopoldov, uranové doly Bytíz).
10. května 1962 byl propuštěn na amnestii s desetiletým podmínečným trestem, poté pracoval jako dělník-osvětlovač brněnských výkopů.
Roku 1968 byl občansky rehabilitován, promoval na Univerzitě J. E. Purkyně prací Pojetí a smysl státu u sv. Augustina a Platóna, stal se zakládajícím členem výboru sdružení politických vězňů K 231.
Za normalizace byl intenzivně činný v několika disidentských skupinách, byl zakládajícím signatářem Manifestu Hnutí za občanskou svobodu (1988). Na jaře 1989 obnovil v samizdatu vydávání měsíčníku Akord. Po listopadu 1989 opět aktivně vstoupil do veřejného života.

Ocenění:Státní cena za literaturu a překladatelské dílo » Státní cena za literaturu
Ocenění z roku:2009
Pořadí v TOP 12:.

O knize

Básnická sbírka inspirovaná jazykovými učebnicemi Basic. Zajímavá kombinace brněnského hantecu, jazyka Čechů, Němců a Židů a orwellovského newspeaku.
Autor svými básněmi poukazuje na to, co se v poslední době stalo s člověkem a čím vším byl a je ohrožen.