Nadirs: Niederungen

Autor: Herta MÜLLERO autorovi

Herta Müller se narodila 17. srpna 1953 v Nitchidorfu, německy mluvící vesnici na západě Rumunska.
Vystudovala obor Němčina a Rumunská literatura na univerzitě v Timisoara.
Poté začala pracovat jako překladatelka v strojní továrně. O tuto práci přišla poté co odmítla spolupracovat s Securitate (komunistická tajná policie). Začala pracovat v mateřské škole a dávat soukromé hodiny němčiny.
V roce 1987 společně se spisovatelem Richardem Wagnerem opustila Rumunsko a usadila se v západním Berlíně.

Ocenění z roku:2009
Pořadí v TOP 12:.

O knize

Tato kniha je autorčinou prvotinou. V krátkých novelách autorka popisuje život německé menšiny v Rumunsku. Kniha poprvé vyšla po cenzuře v roce 1982 v Bukurešti; o dva roky později byla vydána v původním plném znění v Německu. Kombinací reality a snových obrazů popisuje autorka v jednotlivých povídkách jak své dětství tak život německé menšiny v Rumunsku. Jednotlivé historky odhalí často hrůzné zážitky z "běžného" života v její vesnici, zrcadlí násilí a zkaženost života pod nátlakem.