Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Zaslepení

Autoři: Elias CANETTI, Překlad: Jiří StromšíkO autorovi

Narodil se 1. dubna 1939 v Krhové ve Valašském Meziříčí
Po maturitě vystudoval obor němčina a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1957 - 61)
Poté působil na jako aspirant na FF Univerzity P. J. Šafaříka v Prešově
Od roku 1969 jako odborný asistent na FF UK v Praze, kde mu jako neprověřené osobě nebyla v roce 1974 smlouva prodloužena
Roku 2004 jmenován profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Roku 2008 byl oceněn Státní cenou za překlad za dosavadní činnost v oblasti překladů literárních děl

Ocenění:Státní cena za literaturu a překladatelské dílo » Státní cena za překladatelské dílo
Ocenění z roku:2008
Pořadí v TOP 12:.

O knize

V knize se setkáváme s profesorem Keinem, jeho hospodyní Terezou a jejich domovníkem Pfaffem, penzionovaným policistou. Kein je notorický samotář, který lpí na knihovně, zděděné po svém otci. Tereza je poněkud omezená a věří že Kein je ve skutečnosti bohatý. Tereza a Kein se nakonec vezmou, jejich představy jsou však diametrálně odlišné, Kein doufal, že ji sňatkem připoutá ke své knihovně a Tereza zase, že konečně dosáhne na radovánky bohatých. Do konfliktu vstupuje Pfaff se svou prudkou hrubou povahou, který se přidává hned na jednu hned na druhou stranu. Do příběhu se ještě zaplétá trpaslík Fisherle, samozvaný génius.