Město na louce: Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989

Autor: Tomáš VELÍMSKÝ

Knihu doporučuje: Městská knihovna Děčín


Javascript is required to view this map.

O knize

V roce 1984 prokázal výzkum Mariánské louky v centru města existenci výzmané archeologické lokality. Zaniklé středověké město je pro archeology cenným zdrojem informací. Průběh vykopávek a následného výzkumu přibližuje laikům i odborníkům tato kniha.

Ukázka z knihy

Výzkum zaniklého města na Mariánské louce v Děčíně představuje jeden z kaménků mozaiky poznání. Měst založených králem Přemyslem Otakarem II. je v Čechách řada. Zatímco ta ostatní prošla do současnosti proměnami mnoha staletí, město na Mariánské louce zůstává ukryto ve své středověké podobě pod příkrovem labských náplavů. Město založené na zelené louce, jak se s  oblibou   nová  středověká  městská založení označují, se změnilo opět v louku. Díky shodě šťastných náhod se jej téměř 600 let netkla lidská ruka. Až v posledních 50 letech jsme zaznamenali první ztráty při výstavbě polikliniky, koupaliště, autokempu. Nedopusťme, aby jedinou připomínkou pozoruhodné minulosti Děčína zůstal jen český královský lev v městském znaku.Město na Mariánské louce ve 14. století zaniklo, stopy po něm jsou však stále ještě zřetelně otištěny v zemi. Gotickým klíčem lze dosud odemknout zámek a pootevřít dvířka do minulosti. Jsme to my, kdo rozhodujeme o tom, zda město na Mariánské louce zanikne definitivně a jednou provždy Snad se dokážeme rozhodnout správně.


VELÍMSKÝ, Tomáš. Město na louce : archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989. 1. vyd. Děčín: Okresní muzeum, 1991. 54 s. ISBN 80-85036-05-3.