Jméno zvlášť: 
David
Příjmení zvlášť: 
Osvald
Působiště: 
Knihy Dobrovský, Brno Joštova
Zaměření: 
Úspěšně absoloval obor Filologie-Český jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně. Talentovaný knihkupec, poletující mezi českou a světovou beletrií, historií, filozofií, válečnou literaturou, knihami o politice a společnosti, i fantasy. Zvláštní zaměření "na českou beletrii od 2. poloviny 20. století a prózy, ve kterých se jakkoliv duchaplně probírá lidská existence".