Modroret: Z pověstí Děčínska

Autor: Radek FRIDRICH

Knihu doporučuje: Městská knihovna Děčín


Javascript is required to view this map.

O knize

Krajina kolem Děčína svou tajuplností už v dávných dobách rozněcovala fantazii místních obyvatel. Atmosféru pověstí a lidových vyprávění o strašidlech, skřítcich, tajemných roklích, jeskyních a pokladech skvěle dokreslují pochmurné ilustrace děčínského výtvarníka Petra Kříže.

Ukázka z knihy

Pastýřská stěna

Jednoho mlhavého podzimního večera přijížděl děčínský pán Robert na svém koni domů.  „Podívej," řekl rytíř své ženě, která byla již měsíce nemocná, „dnes se přižene divoký hon." A opravdu, bouře se přiřítila s takovou prudkostí, že strhávala šindele ze střech a stromy vytrhávala ze země jako stébla trávy.Brzy však začaly pleskat kapky a mlha se roztrhala. Robert se na tu spoušť díval z věže. Posadil se do křesla a náhle spatřil nazelenalé světlo, které se rozlévalo na skalních stěnách i na domcích protilehlého Weiheru. Nejprve se ozvalo bečení, dupot drobných kopýtek a za chvíli se již nad Labem vznášelo stádo zářivě bílých ovcí, za nímž důstojně kráčel obrovitý pastýř se zeleně zářící holí a dvěma černými chundelatými psy po boku.


FRIDRICH, Radek. Modroret : z pověstí Děčínska. 1. vyd. Děčín : Amici Decini : Státní oblastní archiv v Litoměřicíh, pobočka Děčín, 2008. 175 s. ISBN 978-80-254-3283-9.