Jméno zvlášť: 
Martin
Příjmení zvlášť: 
Černý
Působiště: 
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Zaměření: 
Psychiatr a odborný asistent Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se specializací v systematické psychoterapii.