Návštěva u Jeho Excelence Františka Thuna: Zámek Děčín v historických fotografiích

Autor: Otto CHMELÍK

Knihu doporučuje: Městská knihovna Děčín


Javascript is required to view this map.

O knize

V minulém století byl děčínský zámek sídlem několika armád, které se podepsaly na jeho devastaci. Mnoho let prochází zámek postupnou rekonstrukcí. Tato publikace přibližuje na mnoha historických fotografiích podobu zámku i jeho interiérů v dobách jeho největší slávy.

Ukázka z knihy

Zámek Děčín byl vedle pražského paláce Thunů v Nerudově ulici hlavní rezidencí českého místodržitele. Zde ve starém rodovém sídle trávila hraběcí rodina letní měsíce odpočinku, sem do děčínských lesů byli jako účastníci honů zváni příbuzní a přátelé. Do Děčína a Podmokel byla také soustředěna ústřední správa thunovských velkostatků, ke kterým náležely vedle Děčína ještě Peruc a Velký Zdíkov. 19. století skončilo definitivně 28. června 1914 výstřely v bosenském Sarajevu. Pro děčínské Thuny znamenala tato událost více než pro kohokoliv jiného. František Thun byl totiž určen jako vykonavatel poslední vůle následníka trůnu Františka Ferdinanda ďEste. Bratr Jaroslav Thun, jehož manželka Marie Chotková byla sestrou arcivévodovy manželky Žofie, byl pak ustanoven poručníkem pozůstalých sirotků. František Thun zemřel 1. listopadu 1916. To se již nezadržitelně blížil zánik habsburské monarchie a nastolení zcela jiného řádu ve střední Evropě.


ChMELÍK, Otto. Návštěva u Jeho Excelence Františka Thuna : Zámek Děčín v historických fotografiích. Ústí nad Labem : Albis International, 2002. 75 s. ISBN 80-86067-65-3.