Král Ubu

Autor: Alfred JARRY

ŽánrDrama
Doporučil(a)Mgr. Libor VODIČKA, Ph.D.

Napsali o knize:

Groteskní hra Král Ubu francouzského symbolistního autora Alfreda Jarryho je jedním z prvních absurdních dramat. Příběh vulgárního, fyzicky i duševně odporného tlusťocha, který se stane uzurpátorem, je současně geniálním předznamenáním událostí dvacátého století, ovšem tato skutečnost by neměla zastiňovat fakt, že se jedná o skvěle a vtipně napsanou hru (respektive cyklus her).

Ukázka z knihy

Otec Ubu: Hovnajs!

Matka Ubu: Jste vy to čtverák, otče Ubu!

Otec Ubu: Ať vás nepřerazím, matko Ubu!

Matka Ubu: Měl byste zabít někoho jiného, otče Ubu, ne mne.

Otec Ubu: Při mém zeleném ptáku, matko Ubu.

Matka Ubu: Cože, otče Ubu, jste snad spokojen se svým osudem?

Otec Ubu: Při mém zeleném ptáku, hovnajs, zajisté, paní, že jsem spokojen. Kapitán od dragounů, pobočník krále Václava, vyznamenaný řádem červeného orla polského, bývalý král Aragonie, vynálezce patafyzického stroje, co byste chtěla víc?

Matka Ubu: A teď se spokojíte s tím, že vodíte na přehlídky padesát hulvátů s kosinkami, ačkoliv by na vaší kebuli mohla po koruně aragonské nastoupit koruna polská?

Otec Ubu: Při mém zeleném ptáku, král Václav je dosud velmi naživu a ostatně dejme tomu, že by i umřel, copak nemá hroznou spoustu dětí?

Matka Ubu: Kdo ti brání povraždit celou rodinu a dosednout na její místo?

Otec Ubu: Matko Ubu, vy mne urážíte a budete okamžitě uvržena do hrnce!

Matka Ubu: Ubožáčku, kdopak by ti pak spravoval kalhoty!

Otec Ubu: To je pravda. Vlastně co na tom? Copak nemám zadek?

Matka Ubu: Co se tvého zadku týče, posadila bych ho na trůn. Mohl bys náramně zbohatnout, znamenitě se cpát jitrnicemi a hasit si to v kočáře po ulicích. Mohl by sis taky pořídit přílbici, deštník a kaftan, který by ti šel až na paty.

Otec Ubu: Ó, podléhám pokušení. Hrom do hovniska, hovnisko do hromu, jestli toho krále někdy potkám u lesa, zle se mu povede!

JARRY, Alfred. Král Ubu. Praha : DILIA, 1966. 57 s.